Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc điền thông tin và thắc mắc của bạn theo mẫu biểu dưới đây.

    CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀ BÌNH

    Địa chỉ: Số 367 An Dương Vương – TP. Hoà Bình

    Điện thoại: 021.8385 2001 – Fax: 021.8385 2678

    Email: [email protected]

    Website: www.hoabinhtourist.net