Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Khách sạn Hòa Bình

Phòng Deluxe

Diện tích:  25m2

Vị trí: Nằm toàn bộ ở nhà Mường Vang

ĐẶT PHÒNG

Phòng Suite

Diện tích:  55m2. Có 01 phòng khách và 01 phòng ngủ.

Vị trí :  Nằm toàn bộ ở nhà Mường Thàng

ĐẶT PHÒNG

Phòng Superior

Diện tích: 25m2

Vị trí:  Phân bố theo các nhà: Bi – Vang – Thàng – Động

ĐẶT PHÒNG