Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Kim Bôi

Du lịch suối khoáng Kim Bôi

19/01/2017 - Kim Bôi

Với nguồn nước khoáng nóng có nhiệt độ 36ºC, không màu, không mùi, vị mát, vô khuẩn dùng giải khát, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu và chữa bệnh. Nước khoáng Kim Bôi đã được chọn để giới thiệu phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị APEC do Việt Nam đăng cai tổ chức […]