Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

Mường Hoà Bình

Giá trị cồng chiêng trong đời sống của người Mường

22/12/2016 - Mường Hoà Bình

Cồng chiêng có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Mường Hòa Bình. Những cụ cao niên đất Mường kể rằng: âm hưởng tiếng cồng, tiếng chiêng từ rất lâu đã tồn tại trong tâm thức của người Mường. Khi xưa, con người thưa vắng, núi non trập trùng, […]