Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

nhà người Mông

Nhà của người dân tộc Mông

20/01/2017 - nhà người Mông

Người Mông thường cư trú trên địa hình những vùng núi cao hiểm trở, nơi có độ ẩm cao, quanh năm mây mù bao phủ. Người Mông ở trong những căn nhà gỗ làm trên nền đất từ 3 đến 5 gian, nhà có các cột gỗ, chân cột đẽo hình đèn lồng và kê […]