Trung tâm lữ hành

0218 3854 374

Khách sạn Hòa Bình

0218 3853 777

nước Pháp

Quảng bá di sản văn hoá và du lịch Việt Nam tại Pháp

05/01/2015 - nước Pháp

Tối 23/1/2015, tại Salons Hoche (No 9, Avenue Hoche, 75008 Paris, Pháp) đã diễn ra chương trình giới thiệu “Di sản văn hóa và phát triển du lịch ở Việt Nam”. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các di sản văn hoá […]